:Email- vhlssunsari@gmail.com
025-560162
img

Welcome To Veterinary Hospital

img
img
img

Welcome To Veterinary Hospital

img

Welcome To Veterinary Hospital

Dr.Manoj Kumar Mahato

Phone :9802791644

Veterinary Officer

Ram Prasad Mehta

Phone:9851240553

Information Officer

About Us(परिचय)

परिचय (Introduction):     २०७२ सालमा नेपालको संविधान अनुरुप देशमा संघीयता लागू गरि सो को कायार्न्वयन गर्ने उदेश्य अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ईकाइहरु रहने व्यवस्था मुताविक प्रदेश नं.१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीको स्थापना भई सेवा संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र सुनसरी जिल्ला मात्र रहेको र हाल इनरुवा नगरपालिका वडा न ३ मा अवस्थित रहेको छ ।

Mission(उदेश्य)

    यस जिल्लाको पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायिकरण तथा पशु स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर लाग्ने,सहयोगी तथा समन्वयकारी भुमिका प्रदान गरि सम्पुर्ण कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीहरुलाई उन्नति-प्रगतिको बाटो तर्फ लैजाने यस कार्यालयको मूख्य मिसन रहेको छ।

Vision(दर्शन)

    अगामी दिनमा समेत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका माध्यमवाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु श्रृजना गरी कृषक समुदायको गरिबि न्यूनीकरण, शारिरिक पोषण र जिवनस्तर सुधार गर्दै व्यवसायिकरण, उत्पादन विविधिकरण तथा बजारीकरण गरी पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने।

Notices and information(सुचना)

Welcome To Hospital

WELCOME TO VETERINARY LIVESTOCK SERVICE AND EXPRT CENTRE,INARUWA,SUNSARI
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,इनरुवा,भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,इनरुवा ,भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र,इनरुवा
उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको आ.व. २०७७।७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गतको अनुदान कार्यक्रमहरुको सुचना प्रकाशन गरिएको व्याहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।विस्तृत जानकारीका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुहोस http://molmac.p1.gov.np/node/218 या भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीको वेबसाइट www.vhlssunsari.gov.np मा जानुहोस।

Reports/Download

Welcome To Hospital

File Name 
Anudan result 2077.pdf Download
anudan suchana 2077-भेट सुनसरी.pdf Download
उपभोक्ता_संरक्षण_ऐन_२०७५.pdf Download
औषधि ऐन-२०३५.pdf Download
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६.pdf Download
नेपाल भेटेरिनरी परिषद ऐन २०५५.pdf Download
पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४.pdf Download
पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन-२०५५.pdf Download
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५.pdf Download
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावलि २०५६.pdf Download
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ .pdf Download

Service(सेवा)


दैनिक पशु उपचार तथा रोग निदान तथा पशु सेवा परामश सेवा
कुखुराहरुमा लाग्ने विभिन्न रोगहरुको विशेषज्ञ द्वारा रोग निदान तथा उपचार सेवा
गाईभैँसिमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा पशुप्रजनन् सम्बन्धि समस्याको निदान र परामर्श सेवा
मत्स्यपालन सम्बन्धि उपचार तथा परामर्श सेवा
img
img
img
img

Gallery

img

img

img


img

img

img


img

img

img


img

img

img


img

img

img