खोप कार्यक्रम बारे

"पशुपन्छीका विभिन्न खोपहरु समयमै लगाऔँ, पशुधनको सुरक्षा गरौँ", सदैव किसानको हितमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, इनरुवा, सुनसरी।