प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना (ब्लक विकास कार्यक्रम)

आ.व. २०७८।७९ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र इनरुवा, सुनसरीअन्तर्गत भैँसी, बाख्रा एवं मत्स्य ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने भएकाले यस सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र (२०७८।१०।१०) इच्छुक कृषि समुह/सहकारी/वन/जल उपभोक्ता समिति/कृषि फार्महरुले आवश्यक कागजात सहित आवेदन दिनुहुन अनुरोध छ।